Per 1 september 2018 zijn onze cliënten en bewindvoerders overgegaan naar Stichting CAV.

Contact

Bedrijfsgegevens


Eelman Bewindvoeringen is een handelsnaam van Eelman Bewindvoeringen B.V., gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34283633.