Per 1 september 2018 zijn onze cliënten en bewindvoerders overgegaan naar Stichting CAV.

Contact

Klacht?

 
Eelman Bewindvoeringen hanteert de volgende regels mocht u een klacht hebben over onze dienstverlening of werkwijze:
  • U kunt zich schriftelijk richten tot de behandelende bewindvoerder.
  • Na ontvangst van uw brief zullen wij u hiervan een bevestiging sturen.
  • Uw bewindvoerder zal uw vragen binnen twee weken schriftelijk beantwoorden.
  • Wij zullen proberen met u tot een oplossing van de klacht te komen.
  • Mochten wij er niet met u uitkomen dan heeft u de mogelijkheid om uw vragen aan de Rechter-commissaris voor te leggen. Deze zal de bewindvoerder vragen om te reageren.
  • De uitspraak van de Rechter-commissaris wordt als bindend beschouwd.
Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande procedure neemt u dan contact op met uw bewindvoerder.