Per 1 september 2018 zijn onze cliënten en bewindvoerders overgegaan naar Stichting CAV.

Contact

Kwaliteit

 

Audit Bureau Wsnp

In mei 2016 is door het Bureau Wsnp van de Raad voor Rechtsbijstand wederom een auditverklaring afgegeven aan Eelman Bewindvoeringen.

"Indien een organisatie de periodieke audit met positief resultaat heeft afgerond, zal zij een auditverklaring ontvangen. Met deze verklaring kan de organisatie aantonen dat zij aan de gestelde kwaliteitsnormen voldoet. Bewindvoerderorganisaties worden in principe iedere drie jaar geaudit."

 

Beroepsvereniging

Wij zijn lid van de Beroepsvereniging Bewindvoerders WSNP (BBW).

Eelman Bewindvoeringen is vanaf de oprichting actief betrokken geweest bij de vereniging.