Per 1 september 2018 zijn onze cliënten en bewindvoerders overgegaan naar Stichting CAV.

Contact

Wsnp

 

De wettelijke schuldsaneringsregeling Wsnp

Op 1 december 1998 is de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) in werking getreden. Het is het derde onderdeel (titel) van de faillissementswet. Het eerste onderdeel hiervan betreft faillissementen en het tweede onderdeel betreft surseances van betaling. Natuurlijke personen zijn particulieren, mensen met een eenmanszaak en vennoten in een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap. Een rechtspersoon (o.a. een Naamloze Vennootschap en een Besloten Vennootschap) kan niet worden toegelaten tot de Wsnp.

Als het minnelijke traject van schuldhulpverlening niet lukt, kan men bij de rechtbank een verzoek doen om tot het wettelijke traject toegelaten te worden. Bij de toelating worden een bewindvoerder en een rechter-commissaris benoemd.

Indien men is toegelaten, moet de schuldenaar drie jaar lang alle mogelijke inspanning doen om zoveel mogelijk geld voor de schuldeisers te sparen. De bewindvoerder controleert of de schuldenaar zich aan alle verplichtingen binnen dit traject houdt en brengt hieromtrent regelmatig verslag uit aan de rechter-commissaris. Verder onderhoudt de bewindvoerder contact met de schuldeisers en zorgt ervoor, dat zij de schuldenaar niet meer rechtstreeks benaderen.

De bewindvoerder is een onpartijdige intermediair tussen rechtbank(en), schuldeisers en schuldenaars.

Als het traject goed doorlopen wordt krijgt de schuldenaar van de rechtbank een “schone lei” voor zijn schulden die (gedeeltelijk) onbetaald zijn gebleven.